POBL A GWASANAETHAU A ALL HELPU

Ceir tîm PDG yn RhCT a MT sy'n gallu'ch helpu a'ch cynghori ar y rhan fwyaf o faterion. Pryd bynnag y bydd unrhyw beth yn eich poeni chi ynghylch PDG yn eich gofal neu os byddwch am ddarganfod rhywbeth yna cysylltwch â'r tîm hwn. Os na allant eich helpu chi eich hunain, byddan nhw'n gallu eich cyfeirio at rywun fydd.

Dyma'r manylion Cyswllt:

Merthyr Tudful, 

Jess Jones Cydlynydd PDG 

Yst 126, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ 

01685 727484 / 07800 708725 

Jessica.Jones@Merthyr.gov.uk 

 

Rhondda Cynon Taf,

Hannah Bevan Cydlynydd PDG,

Ty Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ 

01443 744049 / 07786 523939 

Hannah.m.bevan@rctcbc.gov.uk

RHAI LLYFRAU DEFNYDDIOL I DDARGANFOD RHAGOR AM YR HYN A DRAFODWYD YN YR ADNODD HWN

Attachment in the Classroom: The links between children’s early experience, well-being and performance in school gan Heather Geddes (2006).

Inside I’m hurting: Practical strategies for supporting children with attachment difficulties in schools gan Louise Bombèr (2007).

What About Me? Inclusive Strategies to Support Pupils with Attachment Difficulties make it Through the School gan Louise Bombèr (2011).

Observing children with attachment difficulties in school: a tool for identifying and supporting emotional and social difficulties in children aged 5-11 gan Kim Golding (2012).

The Teacher’s Introduction to Attachment: Practical Essentials for Teachers, Carers and School Support Staff gan Nicola Marshall (2014).

Why can’t my child behave? gan Amber Elliott (2013) - Yn arbennig o ddefnyddiol i ofalwyr maeth a rhieni maeth

My Social Stories Book gan Carol Gray (2002).

Teaching the Unteachable: Practical ideas to give teachers hope and help when behaviour management strategies fail gan Marie Delaney (2009).

ADNODDAU SY’N DDEFNYDDIOL WRTH WEITHIO GYDA PDG

A. Kelly. (2003). Talkabout – Developing Social Communication Skills. Speechmark Publishing Ltd.

A. Kelly. (2003). Talkabout –Building self esteem and relationship skills. Speechmark Publishing Ltd.

J. Mosley and R. Grogan. (2009). The Big Book of Calmers. Positive Press.

M. Silver. (2013). Attachment in common sense and doodles. A Practical Guide. Jessica Kingsley: Llundain.

M. Sunderland. (2001). Helping Children with Feelings series. Speechmark Publishing Ltd.

M. Sunderland. (2001, 2003). Stories for Troubled Children series. Speechmark Publishing Ltd.

P. Wilson. (1996). The Little Book of Calm. Penguin Books: Llundain.

P. Wilson. (1996). The Little Book of Hope. Penguin Books: Llundain.

W.I.S.E. Up! Powerbook i blant 6-12 oed, y gellir ei brynu'n uniongyrchol o'r Ganolfan: The Center for Adoption Support and Education, Inc. (C.A.S.E.) ac a gyhoeddwyd gan The Center for Adoption Support and Education, Inc., (2000). 

SEFYDLIADAU DEFNYDDIOL

Adoption UK
Sefydliad Prydeinig ar gyfer Mabwysiadu a Maethu/British Association for Adoption and Fostering
Canolfan Iechyd Meddwl Plant / Centre for Child Mental Health
Family Futures
Rhwydwaith Maethu DU / Foster Network UK
Rhwydwaith Grŵp Meithrin/ Nurture Group Network
Canolfan Ôl-fabwyiadu/ Post- Adoption Centre
Winston’s Wish
Yellow Kite