POBL A GWASANAETHAU A ALL HELPU

Ceir tîm PDG yn RhCT a MT sy'n gallu'ch helpu a'ch cynghori ar y rhan fwyaf o faterion. Pryd bynnag y bydd unrhyw beth yn eich poeni chi ynghylch PDG yn eich gofal neu os byddwch am ddarganfod rhywbeth yna cysylltwch â'r tîm hwn. Os na allant eich helpu chi eich hunain, byddan nhw'n gallu eich cyfeirio at rywun fydd.

Dyma'r manylion Cyswllt:

Merthyr Tudful, 

Jess Jones Cydlynydd PDG 

Yst 126, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ 

01685 727484 / 07800 708725 

Jessica.Jones@Merthyr.gov.uk 

 

Rhondda Cynon Taf,

Hannah Bevan Cydlynydd PDG,

Ty Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ 

01443 744049 / 07786 523939 

Hannah.m.bevan@rctcbc.gov.uk

RHAI LLYFRAU DEFNYDDIOL I DDARGANFOD RHAGOR AM YR HYN A DRAFODWYD YN YR ADNODD HWN

Attachment in the Classroom: The links between children’s early experience, well-being and performance in school gan Heather Geddes (2006).

Inside I’m hurting: Practical strategies for supporting children with attachment difficulties in schools gan Louise Bombèr (2007).

What About Me? Inclusive Strategies to Support Pupils with Attachment Difficulties make it Through the School gan Louise Bombèr (2011).

Observing children with attachment difficulties in school: a tool for identifying and supporting emotional and social difficulties in children aged 5-11 gan Kim Golding (2012).

The Teacher’s Introduction to Attachment: Practical Essentials for Teachers, Carers and School Support Staff gan Nicola Marshall (2014).

Why can’t my child behave? gan Amber Elliott (2013) - Yn arbennig o ddefnyddiol i ofalwyr maeth a rhieni maeth

My Social Stories Book gan Carol Gray (2002).

Teaching the Unteachable: Practical ideas to give teachers hope and help when behaviour management strategies fail gan Marie Delaney (2009).

ADNODDAU SY’N DDEFNYDDIOL WRTH WEITHIO GYDA PDG

A. Kelly. (2003). Talkabout – Developing Social Communication Skills. Speechmark Publishing Ltd.

A. Kelly. (2003). Talkabout –Building self esteem and relationship skills. Speechmark Publishing Ltd.

J. Mosley and R. Grogan. (2009). The Big Book of Calmers. Positive Press.

M. Silver. (2013). Attachment in common sense and doodles. A Practical Guide. Jessica Kingsley: Llundain.

M. Sunderland. (2001). Helping Children with Feelings series. Speechmark Publishing Ltd.

M. Sunderland. (2001, 2003). Stories for Troubled Children series. Speechmark Publishing Ltd.

P. Wilson. (1996). The Little Book of Calm. Penguin Books: Llundain.

P. Wilson. (1996). The Little Book of Hope. Penguin Books: Llundain.

W.I.S.E. Up! Powerbook i blant 6-12 oed, y gellir ei brynu'n uniongyrchol o'r Ganolfan: The Center for Adoption Support and Education, Inc. (C.A.S.E.) ac a gyhoeddwyd gan The Center for Adoption Support and Education, Inc., (2000). 

SEFYDLIADAU DEFNYDDIOL

Adoption UK
Sefydliad Prydeinig ar gyfer Mabwysiadu a Maethu/British Association for Adoption and Fostering
Canolfan Iechyd Meddwl Plant / Centre for Child Mental Health
Family Futures
Rhwydwaith Maethu DU / Foster Network UK
Rhwydwaith Grŵp Meithrin/ Nurture Group Network
Canolfan Ôl-fabwyiadu/ Post- Adoption Centre
Winston’s Wish
Yellow Kite

Cyfeiriadau

Ainsworth, M. (1982). Attachment–retrospect and prospect. In Parkes and Stevenson – Hinde (Eds). The Place of Attachment in Human Behaviour. Routledge: Llundain.

Bowlby J. (1988). Attachment and Loss, Volume 1: Attachment. Hogarth Press: Llundain. (Original work published in 1969)

Bion. W. (1962). Learning from Experience. Heinmann: Llundain.

Bombèr, L. (2007). Inside I’m Hurting: Practical strategies for supporting children with attachment difficulties in schools. Worth Publishing: Llundain. 

Bombèr, L. (2011). What About Me? Inclusive strategies to support pupils with attachment difficulties make it through the school day. Worth Publishing: Llundain.

Bombèr, L. & Hughes, D. (2013). Settling to learn: Settling troubled pupils to learn: Why relationships matter in school. Worth Publishing: Llundain.

Delaney, M. (2009). Teaching the Unteachable: Practical ideas to give teachers hope and help when behaviour management strategies fail. Worth Publishing: Llundain.

Yr Adran Blant, Ysgolion a Theuluoedd. (2009). Improving the attainment of children looked after in primary schools: Guidance for Schools.
https://www.gov.uk/government/publications/improving-the-attainment-of-looked-after-children-in-primary-schools-guidance-for-schools                 

Yr Adran Blant, Ysgolion a Theuluoedd. (2009). Improving the attainment of looked after young people in secondary schools: Guidance for Schools.
https://www.gov.uk/government/publications/improving-the-attainment-of-looked-after-children-in-secondary-schools-guidance-for-schools       

Yr Adran Addysg. (2013). Statutory Guidance on Adoption for local authorities, voluntary adoption agencies and adoption support agencies.
https//www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/270100/adoption_statutory_guidance_2013.pdf

Yr Adran Addysg. (2014). Promoting the education of children looked after – statutory guidance for local authorities.
https://www.gov.uk/government/publications/promoting-the-education-of-looked-after-children                       

Douglas, H. (2011). Solihull Approach. Course for Foster Carers: Understanding your foster child’s behaviour. Supporting foster carer / child relationships. Rogers Associates (2013).

Geddes, H. (2006). Attachment in the Classroom: The links between children’s early experience, wellbeing and performance in school. Worth Publishing: Llundain.

Golding, K. (2012). Observing children with attachment difficulties in school: a tool for identifying and supporting emotional and social difficulties in children aged 5-11. Jessica Kingsley Publishers: Llundain.

Higgins, S., Katsipataki, M., Kokotsaki, D., Coleman, R., Major, L.E., & Coe, R. (2014). The Sutton Trust- Education Endowment Foundation Teaching and Learning Toolkit. Education Endowment Foundation: Llundain.

Levy, M. & Orlans, M. (1998). Attachment, Trauma, and Healing: Understanding and Treating Attachment Disorder in Children and Families. Child Welfare League of America, Inc: Washington, DC.

Mannay, D., Staples, E., Hallett, S., Roberts, L., Rees, A., Evans, R. & Andrews, D. (2015). Understanding the educational experiences and opinions, attainment, achievement and aspirations of children looked after in Wales. Rhif Ymchwil Cymdeithasol: 62/2015.

Marshall, N. (2014). The Teacher’s Introduction to Attachment: Practical essentials for teachers, carers and school support staff. Jessica Kingsley Publishers: London.

Mosley, J. & Grogan R. (2009). The Big Book of Calmers. Positive Press. 

National Institute For Health and Clinical Excellence (2015). Children’s attachment: attachment in children and young people who are adopted from care, in care or at high risk of going into care. https://www.nice.org.uk/guidance/ng26www. 

Rhif Ymchwil Cymdeithasol (2014). Promoting Positive Mental Health with Children Looked After in Northamptonshire Schools.
http://www.northamptonshire.gov.uk/en/councilservices/children/virtual- school/Documents/PDF%20
Documents/pdf%20PPMHLAC281014.pdf

O’Higgins, A., Sebba, J. & Luke, N. (2015). What is the relationship between being in care and the educational outcomes of children? An international systematic review. Canolfan Rees, Prifysgol Rhydychen.
http://reescentre.education.ox.ac.uk/research/publications/what-is-the-relationship-between-being-in-care-and-the-educational-outcomes-of-children/                

Perry, A. (Ed.) (2009). Teenagers and Attachment: Helping adolescents engage with life and learning. Worth Publishing: Llundain.

Sharp, P. (2001). Nurturing emotional literacy. David Fulton: Llundain.

Siegel, D. J. (2012). The Developing Mind: Second edition. Guilford Press: Efrog Newydd.

Llywodraeth Cymru (2007). Tuag at fywyd sefydlog a dyfodol gwell. www. gov.wales/docs/caecd/publications/110317stablen.pdf

Llywodraeth Cymru. (2013). School Admissions Code: Statutory Code. Document no: 005/2013.

Llywodraeth Cymru. (2015a). Dogfen ymgynghori: Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru. Rhif: WG 24124.

Llywodraeth Cymru. (2015b). Gweithredu’r Ddeddf Gwasanaeth Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) – Ymgynhoriad ar y Rheoliadau a chod ymarfer mewn perthynas â rhan 6 (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n caeu eu Lletua) y Ddeddf.
www.gov.wales ?lang+en

Llywodraeth Cymru. (2016). Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014)