Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno rolau a chyfrifoldebau’r person dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal mewn ysgolion a’r gweithwyr allweddol sydd ar gael i gynorthwyo gyda’r gwaith. Fe’i lluniwyd gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r Grwˆ p Strategol Cenedlaethol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Mae’r grwˆ p yn cynnwys rhanddeiliaid allanol sydd wedi gwneud cyfraniad allweddol at ddatblygu ein rhaglen waith gyfunol.