Wales CLA Resources for schools - Welsh

Am yr adnodd hwn

Mae'r adnodd hwn yn darparu'r wybodaeth a'r cyngor sy'n angenrheidiol i ysgolion (a phob lleoliad oddi fewn i'r system addysg) a fydd yn eu helpu i fod yn fwy ystyrlon o PDG. Ysgolion ble fydd disgyblion yn cael eu hanghenion wedi eu diwallu'n effeithiol gan staff sydd â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r rhwystrau y maen nhw'n eu hwynebu a ble mae'r systemau wedi eu strwythuro i hyrwyddo'n weithredol y deilliannau gorau posibl i'r grŵp mwyaf bregus hwn.