Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno rolau a chyfrifoldebau’r person dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal mewn ysgolion a’r gweithwyr allweddol sydd ar gael i gynorthwyo gyda’r gwaith. Fe’i lluniwyd gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r Grwˆ p Strategol Cenedlaethol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Mae’r grwˆ p yn cynnwys rhanddeiliaid allanol sydd wedi gwneud cyfraniad allweddol at ddatblygu ein rhaglen waith gyfunol.

 

Mae’r adnodd hwn wedi’i seilio ar Children looked after friendly schools, a gomisiynwyd ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio cyllid PDG LAC.  Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, sef Cyfarwyddwr Academaidd a Chydlynydd Rhaglenni Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gan gydweithio’n agos â Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.