Am yr adnodd hwn

Mae'r adnodd hwn yn darparu'r wybodaeth a'r cyngor sy'n angenrheidiol i ysgolion (a phob lleoliad oddi fewn i'r system addysg) a fydd yn eu helpu i fod yn fwy ystyrlon o PDG. Ysgolion ble fydd disgyblion yn cael eu hanghenion wedi eu diwallu'n effeithiol gan staff sydd â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r rhwystrau y maen nhw'n eu hwynebu a ble mae'r systemau wedi eu strwythuro i hyrwyddo'n weithredol y deilliannau gorau posibl i'r grŵp mwyaf bregus hwn. Mae’r adnodd hwn wedi’i seilio ar Children looked after friendly schools, a gomisiynwyd ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio cyllid PDG LAC. Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, sef Cyfarwyddwr Academaidd a Chydlynydd Rhaglenni Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gan gydweithio’n agos â Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.